Savjetovanje (coaching)

Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Sve je više znanstvenih dokaza da kontinuiranim radom na sebi, odnosno osobnim razvojem, uz ostale zdrave navike poput protuupalne prehrane i redovite tjelesne aktivnosti, možemo spriječiti brojne zdravstvene tegobe i na taj način očuvati vlastito mentalno i tjelesno zdravlje, a time i zadovoljavajuću kvalitetu svog života. Danas postoje različite prakse i aktivnosti u području očuvanja mentalnog zdravlja koje nam mogu pomoći da spoznamo vlastite destruktivne obrasce ponašanja i jasno definiramo probleme koji nas sputavaju u iskorištavanju svojih talenata i potencijala kako bismo živjeli ispunjeno i autentično, a svatko od nas bira one koje mu najviše odgovaraju. Da bi nam život bio u ravnoteži, a mi u svom "najboljem izdanju" potrebno je jednaku pažnju posvećivati i tijelu i umu jer je njihovo funkcioniranje neraskidivo povezano i međuovisno.

Savjetovanje predstavlja individualni rad s klijentom na temi, odnosno problemu kojeg on sam definira. Ponekad klijent dođe na savjetovanje potaknut nezadovoljstvom nekim segmentom svog života ili životnim okolnostima u cjelini, ali ne može jasno odrediti temu ili problem na kojem želi raditi. U tom slučaju savjetovanje započinjemo procesom osvještavanja i konkretiziranja uzroka nezadovoljstva, odnosno dotad skrivenog motiva koji je klijenta potaknuo da se odluči na rad na sebi. Iako su teme koje se pojave u savjetovanju vrlo raznolike i svaki klijent dolazi sa svojom životnom pričom, može se reći da je cilj savjetovanja ili rješavanje nekog postojećeg problema (akutnog ili kroničnog) ili kreiranje okolnosti i poduzimanje koraka za ostvarenje nekog željenog cilja.

Ne možemo riješiti naše probleme istim načinom razmišljanja koji smo koristili kada smo te probleme stvorili.

Albert Einstein

Tijekom savjetovanja odgovorna sam za neometano odvijanje procesa te stvaranje sigurnog i poticajnog okruženja za rad, a klijent za rezultate/ishode rada. U skladu s tim, klijentu pomažem u jasnom definiranju problema koji želi riješiti ili ciljeva koje teži postići, a potom ga podržavam i potičem u utvrđivanju, razradi i provedbi aktivnosti te promjena u ponašanju koje će ga dovesti do rješenja problema ili ostvarenja cilja. Očekivani ishodi rada su osnaženost i veći osjećaj osobne kompetentnosti klijenta da se nosi sa svakodnevnim izazovima i zadovoljstva životom. Ovisno o temi na kojoj se radi najčešći ishodi savjetovanja su:

  • rješavanje konkretnog problema zbog kojeg je klijent došao na savjetovanje
  • osvještavanje i napuštanje ograničavajućih uvjerenja i destruktivnih obrazaca ponašanja/navika koje klijent do dolaska na savjetovanje nije kod sebe uočavao
  • usvajanje neke nove željene vještine ili navike
  • ostvarenje konkretnog cilja definiranog na početku savjetovanja.

Tijekom savjetodavnog rada primjenjujem pitanja, vježbe, asocijativne karte i druge kreativne alate i tehnike za osobni razvoj koje u određenom trenutku procijenim učinkovitima za klijentov napredak i time potičem oslobađanje njegovih potencijala i jačanje kompetencija koje će ga dovesti do željenog rješenja ili cilja.

Fizičke osobe

Trajanje susreta: 60 minuta

Način rada: uživo ili online

Pravne osobe

Savjetovanje je kao usluga dostupno i pravnim osobama ukoliko žele razvijati kompetencije pojedinih (ključnih) zaposlenika u svrhu unaprjeđenja njihove učinkovitosti u radnom okruženju ili unaprjeđenja organizacijske strukture i poslovnih procesa u segmentu upravljanja ljudskim potencijalima.

Trajanje susreta: prema dogovoru

Način rada: uživo ili online


Bez obzira radi li se o klijentu koji je fizička ili pravna osoba ukupan broj i učestalost pojedinačnih susreta u sklopu dogovorene usluge savjetovanja prilagođeni su klijentovim potrebama, a sva promišljanja i informacije koje klijent iznese tijekom savjetodavnog procesa tretiraju se kao povjerljive. 


Sistemske konstelacije

Sistemske konstelacije, poznate još i kao Obiteljske konstelacije ili Poredak ljubavi, razvio je njemački filozof i psihoterapeut Bert Hellinger devedesetih godina prošlog stoljeća. Iako su nastale iz psihoterapijskog rada prerasle su njegove okvire te ponudile uvide i spoznaje o funkcioniranju ljudskih odnosa na individualnoj, obiteljskoj, nacionalnoj i globalnoj razini. Poučavaju nas što doprinosi našem zdravlju, a što nas može odvesti u bolest; što trebamo činiti a što izbjegavati da bi naši odnosi s drugima bili skladni, a život ispunjen i u ravnoteži. Svaki čovjek je dio većih sistema, odnosno sustava: obitelji, nacije, vjerske zajednice, poslovnog okruženja, društva... Bez obzira jesu li još uvijek živi ili ne, u obiteljski sistem primarno pripadaju djeca, roditelji i njihova braća i sestre, bake i djedovi, a potom i prabake i pradjedovi. Također, iskustvo konstelacijskog rada pokazalo je da u obiteljski sistem pripadaju i osobe koje nisu u krvnom srodstvu s ostalim članovima obitelji, ali su se maknuli u stranu kako bi napravili mjesto za nekoga u sistemu poput bivšeg partnera roditelja ili bake ili djeda ili se radi o osobi zbog čije je smrti, nesreće, odlaska ili gubitka neki član obitelji nešto dobio, odnosno profitirao. Tako možemo reći da iako je svatko jedinka za sebe i "svatko živi svoj život", kao članovi sistema kojima pripadamo smo povezani sa svim drugim članovima i sistemom kao entitetom za sebe, a to sve skupa određuje okolnosti našeg života, odnosno sudbine.

Iznenada su svi moji preci iza mene. Budi mirna, kažu. Gledaj i slušaj. Ti si rezultat ljubavi svih nas - tisuća ljudi.

Linda Hogan

U konstelacijskom radu je ključno poštovati sistemske zakonitosti i povezati se s energijom "Polja" iz kojeg dolaze informacije bez kojih ovaj rad ne bi bio moguć. Specifičan način na koji se konstelacije odvijaju i daju rezultate još uvijek je teško objasniti u okvirima dostupnih znanstvenih spoznaja te će cjelovit odgovor o njihovoj prirodi možda jednom ponuditi sinergija istočnjačkih filozofija, drevnih plemenskih učenja i spoznajâ novih grana znanosti poput kvantne fizike, teorije morfičkih polja i epigenetike. Ovo je primarno fenomenološka, odnosno iskustvena metoda. U individualnom radu se za predstavnike članova sistema najčešće koriste figurice, a u grupnom su to polaznici koji u postavljanju nečijeg rada preuzimaju ulogu članova njegovog sistema. Koje će to uloge biti ovisi o temi s kojom osoba pristupa konstelacijskom radu. Najčešće su to druge osobe iz obiteljskog ili nekog drugog sistema kojem osoba pripada, no mogu biti nematerijalni ili apstraktni pojmovi poput bolesti, neke emocije ili stanja, imenovanog problema, prirode, Boga, itd. jer sve ima svoju energiju i kroz "Polje" nam šalje poruku. U komunikaciji s "Poljem" služimo se ključnim informacijama, a ono nam na isti način odgovara kroz izjave predstavnika i zapažanja voditelja. Iz "Polja" izranjaju informacije koje mogu sezati i nekoliko generacija unatrag. One razotkrivaju destruktivne obiteljske dinamike, nerazriješene traume i obiteljske tajne koje negativno utječu na članove obitelji i narušavaju njihove sadašnje odnose.

Tijekom terapijskog rada s klijentima Hellinger je uočio postojanje određenih sistemskih zakona koji podržavaju ljubav u obitelji kao primarnoj grupi kojoj pripada svaki pojedinac i nazvao ih je "zakonima ljubavi". Oni su jednostavno prisutni iako ih je teško objasniti, no ukoliko ih se ignorira i krši to otežava protok ljubavi unutar obiteljskog sistema i manifestira se na najrazličitije vidljive načine u životima njegovih članova.

Zakoni ljubavi su jednostavno prisutni. Ljubav zahtijeva ono što zahtijeva i imuna je na želje pojedinaca da ti zahtjevi ljubavi budu drugačiji. Zakon ljubavi ne može se kršiti kao što se krši zakon, ali zato Zakoni ljubavi mogu skršiti pojedince koji su uporni u ignoriranju ovih zakona. Ako se ne ponašate onako kako ljubav zahtijeva, ona jednostavno vene i umire, a često traži i naknadu za takav nemar.

Bert Hellinger

Konstelacije se primjenjuju u radu s pojedincima i obiteljima koje su se suočile sa životnim problemima od teške bolesti, samoubojstava i smrti preko incesta i drugih oblika zlostavljanja do nevjere, rastave ili pobačaja. Međutim, poticaj za uključivanjem u ovaj rad mogu biti i naizgled "manji" problemi poput kreativne blokade, nezadovoljstva poslom ili nekim konkretnim međuljudskim odnosom ili, naprosto, nedefiniranim osjećajem neispunjenosti i besmisla koji nas prati kroz život. One otkrivaju uzroke i vraćaju nas korijenima naših problema, onih koji su u tom trenutku ključni za naš razvoj i koje trebamo osvijestiti na ovaj način (jer nam nisu dostupni i vidljivi na svjesnoj razini) želimo li pokrenuti konstruktivnu promjenu u našim životima. Slikovito rečeno, rasvjetljava se naša "upletenost" u neku situaciju iz obiteljskog sistema zbog koje je u njemu otežan ili zaustavljen protok ljubavi. Uviđanjem toga otvara se mogućnost za razrješenje koje će obnoviti ljubav i pokrenuti nas s "mrtve točke". Energija koja je u obiteljskom sistemu bila blokirana događajima iz prošlosti, oslobađa se i podržava naš sadašnji život te nam je na raspolaganju za ono što u njemu želimo ostvariti. U konstelaciji klijent pronalazi "svoje mjesto" u obiteljskom sistemu koje mu otvara put prema zdravom i ispunjenom životu nakon što prihvati i integrira dobivene uvide na razini duše ne pokušavajući interpretirati ih i vrednovati na svjesnoj, odnosno kognitivnoj razini. Konstelacijski rad ne nudi gotova rješenja već, po dobivenim uvidima, klijent sam pronalazi optimalan način življenja u skladu s novim spoznajama.

Individualni rad

Trajanje susreta: 60-90 minuta (ovisno o vremenu potrebnom da se u uvodnom razgovoru s klijentom definira tema koja će se postaviti, a potom i odvije sam konstelacijski proces)

Način rada: uživo ili online

Grupni rad

Informacije o održavanju radionica sistemskih konstelacija su dostupne na naslovnoj stranici pod "Novosti".

Način rada: uživo ili online


Edukacijski programi

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Osmišljavam i održavam edukacijske programe primarno s temama iz psihologije i osobnog razvoja. Format kroz koji obrađujem pojedinu temu (predavanje/edukacija/radionica) ovisi o složenosti teme i željenim ishodima edukacijskog programa. Neke od tema koje redovito održavam su razvoj psihološke otpornosti, upravljanje emocijama, postavljanje osobnih granica, usvajanje novih navika, minimalizam kao stil života, izrada mape želja).

Za pravne osobe nudim edukacijske programe čiji je cilj razvoj kompetencija zaposlenika relevantnih za učinkovitost u radnom okruženju (komunikacijske vještine, upravljanje vremenom, rješavanje problema, upravljanje sukobima, vođenje ljudi). Ova vrsta programa se kreira u dogovoru s klijentom kako bi njihov sadržaj i format bio u potpunosti usklađen s obrazovnim potrebama zaposlenika i zahtjevima poslovanja.

Informacije o održavanju edukacijskih programa dostupne su na naslovnoj stranici pod "Novosti".

Način rada: uživo ili online

Kreiranje sadržaja/pisanje bloga

Foto: Unsplash
Foto: Unsplash


Uređujete portal ili želite na svojim poslovnim ili osobnim web stranicama te društvenim mrežama objavljivati sadržaje i teme iz područja psihologije, osobnog razvoja, duhovnosti, upravljanja ljudskim potencijalima, obrazovanja i menadžmenta, a niste vični pisanju ili ne stignete od drugih obaveza, za vas kreiram željeni sadržaj na dogovorenu temu i u definiranom roku. 

Osim navedenih područja moje ekspertize s lakoćom kreiram sadržaje i na druge teme, ako se tako dogovorimo.

Pisanje mi je hobi preko dva desetljeća tijekom kojih sam surađivala s nekoliko časopisa i portala i objavila više od tristo članaka. Ponajviše se radilo o temama iz psihologije, osobnog i organizacijskog razvoja, upravljanja ljudskim potencijalima i vodstva te prikazima knjiga, a bilo je i putopisa i intervjua. One novijeg datuma možete pročitati na portalima Budi dobro (budidobro.com), Poduzetnik (poduzetnik.biz) i Inkubator sreće (inkubatorsrece.com), a dostupni su za čitanje i na ovoj stranici pod kategorijama "Blog", "Čitam" i "Na kavi sa...".

S obzirom da posjedujem znanja iz područja psihologije, marketinga i odnosa s javnošću te dugogodišnje iskustvo kreiranja pisanih medijskih sadržaja na najrazličitije teme suradnja sa mnom će vam donijeti:

- strateški i proaktivan pristup komuniciranju prema relevantnim dionicima (klijenti, kupci, dobavljači, poslovni partneri...)

- usklađenost sadržaja koje objavljujete na webu i društvenim mrežama s vašom misijom, trenutnim ciljevima, ali i vizijom poslovanja u budućnosti

- izgradnju željenog branda, odnosno imidža u javnosti (tvrtke ili vas osobno)   

- profesionalan i kreativan pristup obradi i prezentiranju vaših medijskih sadržaja.