Knjiga: Moć svjesnosti

2021-09-08

Američki autor, predavač i učitelj Neville Lancelot Goddard u svojim predavanjima i knjigama donosi posve novo, psihološko tumačenje Biblije smatrajući da ona nije povijesni zapis drevne civilizacije niti biografija Isusa Krista već parabola o čovjeku - svakome od nas, odnosno psihološkoj drami koja se odvija u našoj svijesti. Goddard zagovara ideju da su naša svijest i imaginacija sâm Bog i da je, shodno tome, čovjek kreator vlastitog svijeta koristeći se sviješću koju posjeduje. Dakle, Bog je naša sposobnost imaginacije, a ona je, pak, koncept koji imamo o sebi i obuhvaća sva naša uvjerenja, misli i osjećaje. To dojmljivo potvrđuje i izjava s jednog od njegovih predavanja koja glasi: Kad vam kažem da je Biblija vaša biografija, zapravo govorim da ste vi Bog, i to mislim ozbiljno.

U svojoj knjizi "Moć svjesnosti" (Budilnik izdavaštvo, 2021.) N. Goddard pobliže opisuje koncept svijesti i način na koji je možemo i trebamo upotrijebiti u kreiranju života kojem težimo.

Foto: Budilnik izdavaštvo
Foto: Budilnik izdavaštvo

Od vitalne je važnosti jasno razumjeti što je svijest. Osnova leži u činjenici da je svijest jedna jedina stvarnost, ona je prva i jedina uzročna supstanca životnih pojava. Stvari za nas nemaju postojanje, osim kroz svijest koju o njima imamo. Stoga je svijest ta kojoj se morate okrenuti jer ona je jedini temelj na kojem se može objasniti fenomen života. Ako prihvatimo ideju o prvom uzroku, slijedi da evolucija tog uzroka nikad ne može rezultirati nečim što mu je tuđe. Odnosno, ako je prva uzročna supstanca svjetlost, onda sva njezina evolucija, plodovi i manifestacije ostaju svjetlost. Budući da je prva uzročna supstanca svjesnost, sva njezina evolucija, plodovi i pojave moraju ostati svjesnost. Sve čemu možemo svjedočiti predstavlja viši ili niži oblik ili varijaciju iste stvari. Drugim riječima, ako je vaša svijest jedina stvarnost, ona također mora biti jedina supstanca. Prema tome, ono što smatrate okolnostima, uvjetima, pa čak i materijalnim predmetima, zapravo je samo proizvod vlastite svijesti. Priroda tad, kao stvar ili kao složenost stvari izvan vašeg uma, mora biti odbačena. Vi ne postojite odvojeno od svog okruženja. Vi i vaš svijet ste jedno.

Unatoč tome što je ova knjiga napisana davne 1952. godine postavke koje N. Goddard u njoj iznosi i danas zvuče pomalo futuristički. U međuvremenu je Zakon Privlačenja, čijim ga začetnikom smatraju, postao poprilično poznat koncept, a literatura slične tematike sve zastupljenija i dostupnija čitateljima. Nadalje, spoznaje kvantne fizike upućuju na duboku povezanost naših iskustava u fizičkom svijetu s unutarnjim stanjem i funkcioniranjem našeg uma što ide u prilog Goddardovim promišljanjima. Naš um kreira percepcije koje rezultiraju kemijskim promjenama u fiziologiji naših tijela što utječe na to kako se osjećamo, a to opet utječe na to kako razmišljamo i tako u krug.

Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Promjene koje se odigravaju u vašem životu, kao rezultat vašeg promijenjenog koncepta sebe, neprosvijetljenima se uvijek čine rezultatom sreće, vanjskog uzroka ili slučajnosti, a ne rezultatom promjene vaše svijesti. Međutim, jedina sudbina koja upravlja vašim životom je sudbina određena vlastitim konceptima, vlastitim pretpostavkama; jer pretpostavka će se, iako lažna, stvrdnuti u činjenicu ako se u njoj ustraje. Ideal koji tražite i koji se nadate postići neće se manifestirati niti realizirati sve dok u vašoj imaginaciji ne zamislite da vi već jeste taj ideal. Za vas ne postoji izlaz osim putem radikalne psihološke transformacije vas samih, osim putem pretpostavke osjećaja ispunjenja vaše želje. Stoga učinite rezultate ili postignuća presudnim testom sposobnosti upotrebe vlastite imaginacije. Sve ovisi o vašem stavu prema sebi. Ono što ne potvrdite kao istinu o sebi nikada ne možete realizirati jer takav je stav jedini neophodan uvjet kojim ćete ostvariti svoj cilj.

Prema Goddardu alati kojima možemo mijenjati svoj život u željenom smjeru su primjena imaginacije i pozornosti u skladu s onim što on naziva zakonom pretpostavke. Dakle, u svijesti je sve moguće što znači da svako stanje posjeduje potencijal da se manifestira u stvarnosti. Upotrebom kontrolirane imaginacije i usredotočene pozornosti povećavamo vjerojatnost da se to i dogodi. Imaginacijom u svijesti stvaramo sliku cilja koji želimo materijalizirati, a stalnim usmjeravanjem pozornosti na osjećaj njegove ostvarenosti je jačamo u odnosu na ostale ideje prisutne u umu čime njena realizacija postaje izglednija. Promoviranjem ovog pristupa osobnom razvoju i transformaciji kroz svoje knjige i predavanja, N. Goddard se prometnuo u jednog od najznačajnijih duhovnih učitelja prošlog stoljeća. Ova knjiga sa svojih stotinjak stranica doima se poput bočice s nekom vrijednom esencijom čija vrijednost se krije upravo u njenom sadržaju, a ne količini. Svijest kako je opisuje autor i moć koja iz nje proizlazi prkose mnogim uvriježenim i prevladavajućim uvjerenjima o prirodi čovjeka i njegovom funkcioniranju, no upravo zato će privući svakog znatiželjnijeg čitatelja koji će biti otvoren za pretpostavke i spoznaje drukčije od onih o kojima smo "učili u školi".

Kad shvatimo da je svijest jedina stvarnost, znamo da je ona jedini tvorac. To znači da je vaša svijest tvorac vaše sudbine. Činjenica je da stvarate svoju sudbinu svakog trenutka, znali to ili ne. 


Izvorno objavljeno: budidobro.com (08.09.2021.)

https://budidobro.com/dobra-knjiga-moc-svjesnosti/