Coaching

Coaching je profesija usmjerena na pomaganje ljudima u potpunijem iskorištavanju vlastitih potencijala te dostizanju životnih i poslovnih ciljeva. Slikovito opisano, coaching možemo zamisliti kao neku vrstu mentalnog treninga, a coacha kao trenera koji nas kroz njega vodi. 

Temeljna pretpostavka u coachingu jest da je svaki čovjek stručnjak za vlastiti život.

Međunarodna coaching federacija (ICF) definira ga kao partnerstvo s klijentima u kreativnom procesu koji ih potiče na preispitivanje i nadahnjuje na maksimiziranje njihovih osobnih i profesionalnih potencijala.

Hrvatska udruga za coaching (HUC) definira profesionalni coaching kao privremeni profesionalni odnos u kojemu se klijentima pomaže u postizanju izvrsnih rezultata u njihovim karijerama, organizacijama i životu. U procesu coachinga klijenti produbljuju vlastito učenje, kreiraju vlastite rezultate, te unaprjeđuju kvalitetu svoga života.

Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

U odnosu koji uspostavljaju klijent i coach, prvi je odgovoran za rezultate, a drugi za odvijanje procesa. U skladu s tim, coach svom klijentu najprije pomaže u jasnom definiranju problema koji želi riješiti ili ciljeva koje teži postići, a potom ga podržava i potiče u utvrđivanju, razradi i provedbi aktivnosti te promjena u ponašanju koje će ga dovesti do rješenja problema ili ostvarenja cilja.  

U coachingu smo primarno usmjereni na sadašnjost: sadašnje stanje svijesti klijenta i okolnosti u kojima živi. Coach nije psihoterapeut (iako može posjedovati znanja iz različitih psihoterapijskih škola i primjenjivati neke od njihovih metoda i tehnika u svom radu) niti je savjetnik (konzultant) koji klijentu nudi gotova rješenja.

Coach pravim odabirom pitanja i drugih metoda, koje će u određenom trenutku procesa coachinga procijeniti učinkovitima za klijentov napredak, potiče oslobađanje klijentovih potencijala i kompetencija koje će ga dovesti do željenog rješenja ili cilja. 

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Svakom klijentu se pristupa individualno i u potpunosti prilagođeno njegovim potrebama, a sva promišljanja i informacije koje klijent iznese tijekom susreta tretiraju se kao povjerljive. 

Coaching je namijenjen svima onima (pojedincima, timovima, organizacijama) koji žele promjenu u bilo kojoj sferi svog života i djelovanja te su spremni uložiti vrijeme i trud radeći na sebi kako bi željenu promjenu i ostvarili.

Promjena predstavlja rješenje nekog trenutnog ili kroničnog problema, uklanjanje nezadovoljstva nekom situacijom ili međuljudskim odnosom, napuštanje neke nepoželjne navike i sl. S druge strane, promjena može značiti usvajanje neke nove željene vještine, podizanje kvalitete nekog međuljudskog odnosa ili zadovoljstva nekom situacijom/stanjem itd.

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Jedan coaching susret traje 60 minuta, a njihov ukupan broj i učestalost kao i cjelokupno trajanje coachinga ovisi o dogovoru klijenta i coacha odnosno prilagođeni su klijentovim potrebama.

Jedan coaching ciklus u pravilu traje nekoliko mjeseci i obuhvaća od tri do sedam susreta uz preporučenu dinamiku rada od jednog susreta mjesečno (iznimno jednom u dva tjedna ukoliko klijent to smatra korisnim za svoj napredak).